Armenia

 • Armenia

  Klasztor Odzun

  Historia klasztoru Klasztor znajduje się w miejscowości Odzun. Odzun to duża i historyczna wioska w prowincji Lori w Armenii. Pierwszy kościół pojawił się tutaj w VI wieku. W VIII wieku został zrekonstruowany przez Hovhannesa III Odznetsi, który służył jako katolikos między 717 a 728 i pochodził, jak sugeruje jego nazwa, z Odzun. W tym czasie kościół otrzymał swoją obecną formę różowej bazyliki felsytowej o trzech nawach, przy czym dwie nawy boczne są wąskie. Od strony północnej (nie zachowane już) i południowej znajdują się niezwykłe arkadowe krużganki, a zachodni krużganek ma ślepą ścianę z łukowym wejściem pośrodku. Klasztor Odzun Dach jest sklepiony kolebkowo. Cztery kolumny podtrzymują tambur ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym, a…

 • Armenia

  Sanahin

  Historia Klasztor ten znajduje się w niedalekim sąsiedztwie zespołu klasztornego Hachpat. Powstał w X wieku na miejscu wcześniejszej budowli z IV-V w. za panowania ormiańskiej dynastii Bagratydów. Wybudowano tu wówczas trzy kościoły, założono wielką bibliotekę i szkołę. Klasztor wygląda niemal bliźniaczo podobnie do klasztoru Hachpat, co może sugerować, że najprawdopodobniej oba kompleksy zostały zaprojektowane przez architektów pochodzących z tej samej szkoły. Kompleks Sanahin Kompleks klasztorny Sanahin jest jednym z najznamienitszych zabytków armeńskiej architektury średniowiecznej i należy do Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego. To cały kompleks wzniesiony w czasach panowania króla Aszota III Bagratuni (952-77), a więc jest rówieśnikiem chrześcijaństwa w Polsce. Na tablicy informacyjnej z dużym planem klasztoru polecanych do zobaczenia jest 16 budowli i obiektów. Cały kompleks od 2000 roku znajduje się na Liście Światowego…

 • Armenia

  Klasztor Hachpat

  Historia We wsi Haghpat od IV wieku stał kościół i uważa się, że stał on również na miejscu obecnego klasztoru. Założenie klasztoru datuje się na panowanie króla Abbasa Bagratuni (929-953rok), ale budowa najstarszego budynku kompleksu rozpoczęła się w 976 r. Klasztor został założony przez królową Khosrovanuysh (Chosravanus), żonę króla Bagratydów Aszota III. W tym samym czasie powstał pobliski klasztor Sanahin. Oba klasztory można zwiedzić w jeden dzień ponieważ znajdują się blisko siebie. Lokalizacja klasztoru Hachpat została wybrana tak, aby wychodziła na rzekę Debed w regionie Lori w północnej Armenii. Został zbudowany nie na szczycie, ale w połowie zbocza wzgórza, w miejscu wybranym, aby zapewnić ochronę i ukrycie przed wścibskimi oczami,…

 • Armenia

  Akhtala

  Historia Osada współczesnej Akhtali była znana jako Agarak w V wieku. To tutaj twierdza została prawie na pewno zbudowana na fundamentach z epoki brązu i żelaza. Została zbudowany pod koniec X wieku przez Kyurikidów. Ta gałąź Bagratunis wywodziła się z Gurgen. Był synem patronów klasztorów Sanahin i Haghpat położonych niedaleko Achtali, króla Aszota III Miłosiernego i królowej Chosrowanusz. Braćmi Gurgena byli król Smbat II Zdobywca i Gagik I Bagratuni, pod którym królestwo Armenii Bagratuni osiągnęło szczyt rozkwitu Pierwszy raz nazwa Ahtala została zapisana w dekrecie królewskim z 1438 roku. Uważa się, że etymologia nazwy Achtala ma pochodzenie tureckie i oznacza białą polanę. Ormiańska nazwa osady (Ախթալայի վանք) , w której…

 • Armenia

  Tatew

  Historia Płaskowyż Tatew był użytkowany od czasów przedchrześcijańskich, gdzie znajdowała się pogańska świątynia. Po chrystianizacji Armenii świątynia została zastąpiona skromnym kościołem. Rozwój klasztoru Tatew rozpoczął się w IX wieku, kiedy stał się on siedzibą biskupa Syunika. Historyk Stepanos Orbelian opisuje budowę nowego kościoła w pobliżu starego w 848 roku dzięki pomocy finansowej księcia Filipa z Syunik. Na początku XI wieku Tatev gościł około 1000 mnichów i dużą liczbę rzemieślników. W 1044 r. siły zbrojne sąsiednich emiratów zniszczyły kościół św. Grzegorza i otaczające go zabudowania, które wkrótce potem odbudowano. W 1087 roku na północ od kompleksu wybudowano kościół Mariacki. Klasztor doznał znacznych zniszczeń podczas najazdów Seldżuków w XII wieku i trzęsienia…

 • Armenia

  Chor Wirap

  Historia W roku 301 Armenia była pierwszym krajem na świecie, który został ogłoszony narodem chrześcijańskim. Pierwsza kaplica została zbudowana w 642 roku na miejscu Khor Virap przez Nersesa III Budowniczego jako znak czci dla św. Grzegorza. Pierwotnie znajdowało się tu więzienie dla znajdującej się w pobliżu stolicy Artashat. Klasztor znany jest z tego, że przez prawie 14 lat przetrzymywany w dole był tutaj Grzegorz Oświeciciel. W 1662 roku wokół ruin starej kaplicy, klasztoru, refektarza i cel mnichów zbudowano większą kaplicę, znaną jako „św. Astvatsatsin” (Matka Boża). Klasztor Chor Wirap Klasztor w języku armeńskim oznacza Głębokie Lochy (Խոր Վիրապ). Jest to klasztor Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Lusarat, w prowincji Ararat niedaleko góry Ararat w pobliżu granicy z…

 • Armenia

  Garni

  Historia Dokładna data budowy świątyni nie jest znana. Jest ona przedmiotem sporu. Dominuje pogląd, że świątynia powstała w 77 roku n.e., za panowania króla Armenii Tiridatesa. Datę obliczono na podstawie greckiej inskrypcji odkrytej przez Martiros Saryan, wybitnego artystę, w lipcu 1945 r. na cmentarzu Garni. Powszechnie uważa się, że świątynia została poświęcona Mihrowi, bogu słońca. W pobliżu świątyni odkryto rzeźby z białego marmuru przedstawiające kopyta byka, które mogą być pozostałościami rzeźby boga Mihra. Często był on przedstawiany w walce z bykiem. Świątynia Garni Świątynia Garni (ormiański: Գառնիի տաճար, Gaṙnii tačar) jest jedynym stojącym budynkiem z kolumnadą grecko-rzymską w Armenii i byłym Związku Radzieckim. Zbudowany w porządku jońskim, znajduje się we…

error: Treść jest chroniona !!