• Bez kategorii

  Katskhi

  Katskhi Katskhi jest to mała wioska w środkowej Gruzji, położona w odległości 5km od miasta Cziatura, a zarazem 63 km od Kutaisi. Kolumna Katskhi Jedną z ciekawszych atrakcji jest tu usytuowana pośród zieleni samotna skała zwana Kolumną (Maczugą) Katskhi. Ma ona 40 metrów wysokości i do złudzenia swoim kształtem przypomina Maczugę Herkulesa z Ojcowskiego Parku Narodowego w Polsce. Na jej szczycie znajduje się niewielki kościółek oraz pustelnia. Szacuje się, że kompleks wybudowano pomiędzy VI a VIII wiekiem n.e. Według jednej z miejscowych legend w średniowieczu pustelnię zamieszkiwali stylici – czyli tzw. słupnicy, chrześcijańscy asceci z początków chrześcijaństwa, którzy w akcie dobrowolnej pokuty prowadzili życie w odosobnieniu, na słupach. Pożywienie i…

 • Zamki

  Nieśwież

  Historia miasta Historia starożytnego Nieświeża jest dość skomplikowana. Przez długi czas uważano, że Nieśwież jest po raz pierwszy wymieniony w kronikach w 1223 r., kiedy Jurij Niasvizhski został wymieniony wśród rosyjskich książąt, którzy zginęli w bitwie z Mongołami nad Kalką. Jednak większość specjalistów uważa, że kronikarz miał na myśli albo Nieśwież na ziemiach Włodzimierza-Suzdala, albo Nieświcz na Wołyniu. Bardziej słusznie należy uznać, że historia współczesnego białoruskiego miasta rozpoczęła się w 1445 r., kiedy w dokumentach po raz pierwszy wspomniano o osadzie Nieśwież (wielki książę Kazimierz przekazał ją Mikołajowi Niemirowiczowi). Później Nieśwież był własnością rodzin Sołtanów, Montygirdowiczów i Kishków. W 1513 r. Anna Kiszka poślubiła Jana Radziwiłła. Nieśwież był posagiem, który…

 • Muzea

  Skansen Stroczyca

  Historia Białoruskie państwowe muzeum ludowej architektury drewnianej i dawnego życia codziennego powstało w pobliżu wsi Stroczyca w 1976 roku. To skansen, który prezentuje przykłady ludowej architektury drewnianej z różnych regionów Białorusi. Wszystkie zabytki architektoniczne w muzeum to autentyczne stare drewniane budynki, które zostały przywiezione z różnych części Białorusi, zebrane na terenie muzeum i starannie odrestaurowane. Muzeum to jest szeroko znane wśród Białorusinów pod nazwą „Stroczyca”, choć w oficjalnej nazwie muzeum nawet to słowo nie brzmi. Faktem jest, że skansen znajduje się między miejscowościami Stroczyca i Ozierce. Obie te wsie znajdują się w powiecie Mińskim obwodu Mińskiego na Białorusi. Geograficznie większość ekspozycji muzeum znajduje się bliżej wsi Stroczyca, ale muzeum jest…

 • Armenia

  Tatew

  Historia Płaskowyż Tatew był użytkowany od czasów przedchrześcijańskich, gdzie znajdowała się pogańska świątynia. Po chrystianizacji Armenii świątynia została zastąpiona skromnym kościołem. Rozwój klasztoru Tatew rozpoczął się w IX wieku, kiedy stał się on siedzibą biskupa Syunika. Historyk Stepanos Orbelian opisuje budowę nowego kościoła w pobliżu starego w 848 roku dzięki pomocy finansowej księcia Filipa z Syunik. Na początku XI wieku Tatev gościł około 1000 mnichów i dużą liczbę rzemieślników. W 1044 r. siły zbrojne sąsiednich emiratów zniszczyły kościół św. Grzegorza i otaczające go zabudowania, które wkrótce potem odbudowano. W 1087 roku na północ od kompleksu wybudowano kościół Mariacki. Klasztor doznał znacznych zniszczeń podczas najazdów Seldżuków w XII wieku i trzęsienia…

 • Armenia

  Chor Wirap

  Historia W roku 301 Armenia była pierwszym krajem na świecie, który został ogłoszony narodem chrześcijańskim. Pierwsza kaplica została zbudowana w 642 roku na miejscu Khor Virap przez Nersesa III Budowniczego jako znak czci dla św. Grzegorza. Pierwotnie znajdowało się tu więzienie dla znajdującej się w pobliżu stolicy Artashat. Klasztor znany jest z tego, że przez prawie 14 lat przetrzymywany w dole był tutaj Grzegorz Oświeciciel. W 1662 roku wokół ruin starej kaplicy, klasztoru, refektarza i cel mnichów zbudowano większą kaplicę, znaną jako „św. Astvatsatsin” (Matka Boża). Klasztor Chor Wirap Klasztor w języku armeńskim oznacza Głębokie Lochy (Խոր Վիրապ). Jest to klasztor Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Lusarat, w prowincji Ararat niedaleko góry Ararat w pobliżu granicy z…

 • Gruzja

  Zapora Inguri

  Trochę historii Radziecki sekretarz Nikita Chruszczow planował budowę zapory na rzece Bzyb. Jednakże plany zmieniono i budowa zapory na rzece Enguri rozpoczęła się 1961 roku. Tama została tymczasowo uruchomiona w 1978 roku, a ukończona w 1987 roku. W 1994 roku inżynierzy z Hydro-Québec sprawdzili stan zapory. Stwierdzili, że zapora była „w rzadkim stanie zniszczenia”. W 1999 roku Komisja Europejska przyznała Gruzji 9,4 miliona euro na pilne naprawy w HES Enguri, w tym wymianę kłody na zaporze łukowej po stronie gruzińskiej oraz remont jednego z pięciu generatorów elektrowni po stronie Abchazji. Zapora Inguri Zapora znajduje się w północnej zachodniej Gruzji przy granicy z Abchazją. Jest najwyższą na świecie zaporą łukową, która…

 • Armenia

  Garni

  Historia Dokładna data budowy świątyni nie jest znana. Jest ona przedmiotem sporu. Dominuje pogląd, że świątynia powstała w 77 roku n.e., za panowania króla Armenii Tiridatesa. Datę obliczono na podstawie greckiej inskrypcji odkrytej przez Martiros Saryan, wybitnego artystę, w lipcu 1945 r. na cmentarzu Garni. Powszechnie uważa się, że świątynia została poświęcona Mihrowi, bogu słońca. W pobliżu świątyni odkryto rzeźby z białego marmuru przedstawiające kopyta byka, które mogą być pozostałościami rzeźby boga Mihra. Często był on przedstawiany w walce z bykiem. Świątynia Garni Świątynia Garni (ormiański: Գառնիի տաճար, Gaṙnii tačar) jest jedynym stojącym budynkiem z kolumnadą grecko-rzymską w Armenii i byłym Związku Radzieckim. Zbudowany w porządku jońskim, znajduje się we…

 • Bez kategorii

  Tbilisi

  Historia Historia powstania miasta wiąże się z legendą o królu Wachtangu Gorgasali i sokole. W szczegóły wnikać nie będę. Wszystko jest w internetach. W rzeczywistości ślady osadnictwa ludzkiego na obszarze dzisiejszego Tbilisi sięgają odleglejszych czasów. Wykopaliska archeologiczne potwierdzają jego istnienie już w epoce miedzi (IV i III tysiąclecie p.n.e.). Potem byli tu Persowie (V w.), Arabowie (X w.) i oczywiście Rosjanie (aż do upadku ZSRR). Tbilisi było czwartym z kolei (po Moskwie, Leningradzie i Kijowie) miastem Związku Radzieckiego, w którym wybudowano metro (1966). Od 1991 roku Tbilisi jest stolicą niezależnej Gruzji. Zwiedzanie Do Gruzji udałem się na 16 dni mając w planach zwiedzić Gruzję oraz Armenię. Plan swój podzieliłem na 2 części: 10…

 • Bez kategorii

  Charleroi

  Historia Charleroi oznacza „Król Karol”. Miastu została nadana nazwa na cześć Karola II Habsburga, władcy Hiszpanii do którego należało dzisiejsze terytorium Belgii. Wcześniej miasto nosiło nazwę Carnotus i Charnoy. Ot i tyle. Obszar był zamieszkany w czasach prehistorycznych. Potwierdzają to wykopaliska archeologiczne. W IX wieku znane są pisemne wzmianki o miejscu zwanym „Carnotus”, które należało do opactwa w Lobbes. W 980 występuje nazwa Karnoit a w 1188 Charnoy. W średniowieczu Charnoy było małą wioską, która liczyła 50 mieszkańców. I tak wioska przez wieki sobie istniała aż do 1666 kiedy to po zakończeniu wojny francusko-hiszpańskiej postanowiono wzmocnić tereny należącego do nich hrabstwa Namur a należy pamiętać, że Charnoy należała do tegoż…

 • Europa

  Huy

  Historia Huy to małe miasteczko we wschodniej Belgii nad rzeka Moza, w prowincji Liege. Pierwsza osada powstała w czasach Imperium Rzymskiego jako fort na prawym brzegi rzeki Mozy. Wioska została z ewangelizowana przez Świętego Domicjana, biskupa Tongeren w VI wieku i po raz pierwszy zostaje wspomniana w jego testamencie w następnym wieku. W 1066 roku w Huy zatwierdzono kartę swobód, jedną z najstarszych w Europie. W XII i XIII wieku produkcja sukna była podstawą gospodarki Huy. Ze względu na swoje strategiczne położenie nad Mozą, miasto było areną konfliktu między Francją, Niemcami, Holandią i księstwem Burgundii. Jednym z najbardziej spektakularnych wydarzeń było oblężenie miasta w 1689 roku, podczas którego zniszczono około ośmiuset domów. W 1715 roku mieszkańcy sfrustrowani…

error: Treść jest chroniona !!